RASPORED RADA ČISTILICE NA PODRUČJU OPĆINE TKON

PONEDJELJAK Centar (Pinkovac, Kolešće, Mul, Igralište, Križ) Put Mrviskoga, Put Ugrinića, Ugrinić, Groblje, Ulica sv. Tome, Lamprada, Kuntrata, Furlanija UTORAK Centar (Pinkovac, Kolešće, Mul, Igralište, Križ) Put Pelastra, Put Mirišća, Put Vrhovina, Svastinj, Glavičine, Plaški klanac, Plažine, Put Studenca SRIJEDA Centar (Pinkovac, Kolešće, Mul, Igralište, Križ) ČETVRTAK Centar (Pinkovac, Kolešće, Mul, Igralište, Križ) PETAK Centar (Pinkovac, Kolešće, Mul, Igralište, Križ) Put Mrviskoga, Put Ugrinića, Ugrinić, Groblje, Ulica sv. Tome,Lamprada, Kuntrata, Furlanija Put Pelastra, Put Mirišća, Put Vrhovina, Svastinj, Glavičine, Plaški klanac, Plažine, Put Studenca