Cijene parkirališnih karata

PRAVILNIK

o lokacijama javnih parkiralista, zonama, vremenu naplate parkiranja i visinama naknade za parkiranje.

SMS Parking-4.jpg