Održavanje javnih i zelenih površina

Poslovi održavanja obuhvaćaju košnju travnjaka, njegu ukrasnog drveća i grmlja, orezivanje živica, sadnju i njegu sezonskog cvijeća, trajnica i ruža, održavanje čistoće parkova, plaža i ulica, te strojno čišćenje ulica.

Od javnih površina čine:

 • Park kod plaže Vruljica
 • Park kod crkve Sv. Tome
 • Park kod stepenica prema crkvi Gospe od sedam žalosti na brdu Kalvarija
 • Park Đardin
 • Park Mulina
 • Park Pinkovac
 • Park rivijera Ugrinić

Javne plaže čine:

 • Plaža Ugrinić
 • Studenac
 • Bartovica
 • Plažine
 • Poljane
 • Vruljica
 • Sovinje
 • Vitane