Sakupljanje i odvoz otpada

Sakupljanje otpada

Orlić d.o.o. pruža javnu uslugu skupljanja i odvoza miješanog komunalnog otpada, reciklabilnog otpada te biorazgradivog otpada na području Općine Tkon.

Bivše odlagalište komunalnog otpada Triluke je zatvoreno sredinom 2013. godine te se od tada otpad odlaže na kopnu.

Ambalažni otpad od plastike

2014. godine započelo je odvojeno prikupljanja ambalažnog otpada izvan sustava povratne naknade putem besplatnih žutih vreća. Prikupljanje ambalažnog otpada i papira prošireno je na područje obuhvaćeno odvozom komunalnog otpada Općine Tkon.

ŠTO SE ODLAŽE U VREĆE ZA ODLAGANJE PLASTIKE? (ŽUTE VREĆE)

 • Plastična ambalaža koja nije obuhvaćena sustavom povratnih naknada potrošaču, označena brojevima 01 (PET), 02 (PE-HD), 03(PVC), 04 (PE-LD), 05 (PP) i 06 (PS) i to:
 • polietilenske vrećice, folije, mjehurasta (blister) ambalaža koja može na sebi imati i oznake: PE-HD, PE-LD i sl.
 • boce od jestivog ulja, destilirane vode, sredstava za čišćenje,kozmetike, lijekova (osim citostatika, prehrambenih proizvoda i sl.), a koje mogu na sebi imati i oznake: PS, PP,
 • čaše i posude od jogurta, sira i sl., koje mogu na sebi imati i oznake: PS, PP
 • ostali proizvodi od plastike: čepovi, plastični tanjuri, pribor za jelo i sl., a na sebi mogu imati oznake: PE-HD, PP, PVC, PS, PET i sl.

ŠTO NIJE DOZVOLJENO ODLAGATI U VREĆE ZA ODLAGANJE PLASTIKE? (ŽUTE VREĆE)

 • komunalni otpad niti plastičnu ambalažu onečišćenu opasnim tvarima (od motornih ulja, antifriza, herbicida, pesticida, derivata nafte, različitih kiselina i lužina i sl.).
 • plastična ambalaža mora biti isprana pod tekućom vodom radi uklanjanja preostalog sadržaja.
 • višeslojna kompozitna ambalaža od grickalica (čips, štapići…).

Otpadni papir

U 2014. godini započeli smo projekt odvojenog skupljanja otpadnog papira putem plavih kanti kojima su obuhvaćena područja Općine Tkon.

Papir čini trećinu sadržaja kanti za smeće. Recikliranjem starog papira štedi se električna energija, voda i drvo. Za proizvodnju 1 tone papira srednje kvalitete mora se posjeći dva stabla i potrošiti 240 000 l vode i 4700 kWh električne energije. Istu količinu papira može se proizvesti od starog papira uz utrošak 180 l vode i 2750 kWh električne energije.

ŠTO SE ODLAŽE U PLAVE KANTE ZA PAPIR?

 • novine, časopise, prospekte, kataloge, bilježnice, knjige, telefonske imenike, slikovnice, pisaći i kompjuterski papir, pisma, uredske tiskovine, papirnate vrećice, mape, kartonske fascikle, valovitu ljepenku, kartonske kutije (bez ljepljive trake, plastike, stiropora i dr.).

ŠTO NIJE DOZVOLJENO ODLAGATI U PLAVE KANTE ZA PAPIR?

 • indigo papir, ugljeni papir, fotografije i foto papir, 
  zauljeni i prljavi papir, gumirane etikete, pelene i sl.

Čak 30% prostora u našim spremnicima za miješani komunalni otpad nepotrebno zauzima papir!

Upravo zato dodijeljen vam je spremnik za papir.

Razvrstavati otpad možemo svi!

Staklo

Staklena ambalaža (boce, staklenke i sl.) odvojeno se skuplja u zelenim spremnicima u reciklažnomdvorištu.

ŠTO SE ODLAŽE U ZELENE SPREMNIKE ZA STAKLO?

 • staklena ambalaža (boce, staklenke i sl.).

ŠTO NIJE DOZVOLJENO ODLAGATI U ZELENE SPREMNIKE ZA STAKLO?

-prozorsko staklo, automobilsko staklo, kristalno i optičko staklo, armirano staklo, laboratorijsko staklo, staklena vuna, žarulje i fluorescentne svjetiljke, porculanski i keramički predmeti. Ravno prozorsko staklo odlaže se isključivo u reciklažna dvorišta.

Krupni (glomazni) otpad

Krupni (glomazni) komunalni otpad je predmet ili tvar koju je zbog volumena i /ili mase neprikladno prikupljati u sklopu usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada.

Zakon o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13) zabranjuje odlaganje glomaznog (krupnog) otpada na javnim površinama.

Naputku o glomaznom otpadu (Narodne novine, broj 79/15) objavljen je popis vrsta predmeta i tvari koje se smatraju krupnim (glomaznim) otpadom.

Ova vrsta otpada može se besplatno odložiti na Zeleni otok, Put Vitane PETKOM od 11:30 do 15:00 h i prvom SUBOTOM u mjesecu od 09:00 do 12:00 h, te svake prve subote u svibnju i studenom na kućnom pragu.

Jeste li znali?

 • Pravilno postupanje sa staklenom ambalažom razumijeva njeno ponovno korištenje za iste ili druge namjene – povratna ambalaža (npr. za mineralnu vodu, pivo, mliječne proizvode).
 • Otpadno staklo je vrijedna sirovina. Odvojenim skupljanjem i recikliranjem staklenog ambalažnog otpada osigurava se ušteda prirodnih bogatstava (kvarcnog pijeska, vapnenca, prirodnog plina i dr.), energije i odlagališnog prostora te se smanjuje onečišćenje zraka, vode i tla.
 • Energija koja se uštedi recikliranjem jedne staklene boce, dovoljna je da žarulja od 100 W gori 4 sata!