Održavanje groblja

Održavamo i upravljamo mjesnim grobljem Tkon

Današnje groblje zauzima oko 3100 m2 površine i raspolaže sa oko 192 registriranih grobnih mjesta.

U 2017. godini započela je sa radom nova mrtvačnica.

Građevinu mrtvačnice čine prostori u funkciji ceremonije pogreba dvorana za ispraćaj, te prostorije za zbrinjavanje pokojnika ( doprema, čuvanje, prostorije za osoblje i pomoćne prostorije). Niz pojedinačnih ulaza iz trijema vodi prema odarnicama i dvorani za ispraćaj. Za posjetitelje je osiguran i blok sanitarija sa ulazom iz prostora trga. 

  Poslovi održavanja obuhvaćaju održavanje zelenih površina groblja (košnja travnjaka, održavanje ukrasnog raslinja i sezonskog cvijeća, održavanje

živica, hortikulturno uređenje groblja), zbrinjavanje otpada, održavanje čistoće pratećih građevina na groblju, održavanje staza i putova na groblju, dodjela grobnih mjesta, naplaćivanje naknade za dodijeljeno grobno mjesto i naknade za korištenje groblja, organizacija sahrana, vođenje grobnih očevidnika i registra umrlih osoba i drugi poslovi propisani Zakonom i Odlukom.

 Opći uvjeti održavanja groblja i ukopa pokojnika

                              Zahtjev za kupnju grobnica

Grafički prikaz groblja