Raspored odvoza otpada

RASPORED ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA, OTPADNOG PAPIRA I PLASTIKE SA PODRUČJA OPĆINE TKON