Obavještavaju se mještani Općine Tkon da će se u ČETVRTAK - 17.05.2018. godine vršiti odvoz PAPIRA sa područja Općine Tkon.

Napomena: od 01.07.2017. godine je na snazi novi raspored odvoza otpada na području općine Tkon prema kojem se papir i plastika odvoze 2x mjesečno. PLASTIKA – 1. i 3. UTORAK PAPIR – 1. i 3. ČETVRTAK

JKU PRVENJ
ravnatelj

Dino Smoljan, v.r.