Obavijest o odvozu krupnog i plastičnog otpada sa područja Općine Tkon

Obavještavaju se mještani Općine Tkon da će se dana 03.12.2016. – subota, vršiti odvoz krupnog otpada sa područja Općine Tkon.

Kontejner za krupni otpad nalaziti će se kod Vatrogasnog doma u Tkonu, te molimo mještane da tokom dana dovezu krupni otpad na lokaciju.

Mještani koji nisu u mogućnosti sami dovesti krupni otpad, molimo da ga odlože ispred svojih kućnih ulaza, a na način da ne ometaju promet i prolaz pješaka.
Molimo da se krupni otpad razvrsta, zasebno: metal, plastika, staklo, drvo.

Ubuduće će se krupni otpad moći svakim danom razvrstano odlagati u nekoliko kontejnera postavljenih kod Vatrogasnog doma.

Također podsjećamo mještane da se danas (četvrtak, 01.12.) kupi i plastični otpad sa područja Općine Tkon.

JKU „PRVENJ“
Ravnatelj:
Dino Smoljan, v.r.

Tkon, 01. prosinca 2016.