01.03.2019.

Godišnje izvješće za 2018. godinu

U Narodnim novinama br. 115/18 objavljen je Pravilnik o izmjeni Pravilnika o izvještavanju u neprofitnom računovodstvu i Registru neprofitnih organizacija kojim je izmjenjen sadržaj obrasca PR-RAS-NPF. Novi obrazac, po prvi puta se primjenjuje na izvještajno razdoblje 12/2018

Registar neprofitnih organizacija - RNO
Sve neprofitne organizacije dužne su ispuniti obvezu upisa u Registar neprofitnih organizacija. Ovo ne vrijedi samo za novoosnovane već i za ranije osnovane neprofitne organizacije. Na Internet stranici Ministarstva financija nalazi se Obrazac RNO te sve upute za prijavu u Registar.