12.06.2018.

RASPORED RADA ČISTILICE NA PODRUČJU OPĆINE TKON

PONEDJELJAK
Centar (Pinkovac, Kolešće, Mul, Igralište, Križ)
Put Mrviskoga, Put Ugrinića, Ugrinić, Groblje, Ulica sv. Tome, Lamprada, Kuntrata, Furlanija

UTORAK
Centar (Pinkovac, Kolešće, Mul, Igralište, Križ)
Put Pelastra, Put Mirišća, Put Vrhovina, Svastinj, Glavičine, Plaški klanac, Plažine, Put Studenca

SRIJEDA
Centar (Pinkovac, Kolešće, Mul, Igralište, Križ)

ČETVRTAK
Centar (Pinkovac, Kolešće, Mul, Igralište, Križ)

PETAK
Centar (Pinkovac, Kolešće, Mul, Igralište, Križ)
Put Mrviskoga, Put Ugrinića, Ugrinić, Groblje, Ulica sv. Tome,Lamprada, Kuntrata, Furlanija
Put Pelastra, Put Mirišća, Put Vrhovina, Svastinj, Glavičine, Plaški klanac, Plažine, Put Studenca