13.05.2019.

NATJEČAJ ZA ZAPOŠLJAVANJE

studenata/učenika na sljedeća radna mjesta: KONTROLOR PARKINGA