Raspored odvoza otpada

RASPORED ODVOZA KOMUNALNOG OTPADA, OTPADNOG PAPIRA I PLASTIKE SA PODRUČJA OPĆINE TKON
OD 01.01. - 31.12.2020.