Poziva na sjednicu vijeća Općine Tkon i Jku Prvenj,

6. SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA JKU „PRVENJ“ U IV. MANDATU za dan 11.02. 2016. godine (ČETVRTAK) s početkom u 18:00 sati u Općinskoj vijećnici Općine Tkon

DNEVNI RED:
1. Verifikacija Zapisnika sa 4. i 5. sjednice JKU „Prvenj“,
2. Rebalans Financijskog plana JKU „Prvenj“ za 2015. g. 
3. Prijedlog ravnatelja: Izmjene i dopune Odluke o visini cijene komunalne usluge sakupljanja i odvoza komunalnog otpada sa područja Općine Tkon,
4. Prigovori na zaduženje usluga za odvoz smeća,
5. Razno.

Molimo Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon broj 023/285-541.

S poštovanjem,
    

Predsjednik Upravnog vijeća