POZIV NA 11. SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA JKU „PRVENJ“ U IV. MANDATU

Na temelju članka 7. Poslovnika o radu Upravnog vijeća JKU „Prvenj“, br: O/01-02/1 od 12. studenog 2002. godine, predsjednik Upravnog vijeća JKU „Prvenj“, saziva telefonsku sjednicu za dan: 11. SJEDNICU UPRAVNOG VIJEĆA JKU „PRVENJ“ U IV. MANDATU za dan 28. studenoga 2016. godine ( PONEDJELJAK) s početkom u 16:30 sati u Općinskoj vijećnici Općine Tkon

te predlaže sljedeći:
DNEVNI RED:
1. Verifikacija Zapisnika sa 9. i 10. sjednice JKU „Prvenj“,
2. Zaključak vezano za Izvještaj Neovisnog revizora o revizijskim postupcima na dan 31.08.2016.
3. Prijedlog Odluke o proceduri zaprimanja računa, provjere i pravovremenog plaćanja računa u Jku „Prvenj“,
4. Prijedlog Odluke o imenovanju likvidatora Jku „Prvenj“,
5. Financijski izvještaj o ostvarenim prihodima i rashodima Jku „Prvenj“ na dan 30.09.2016. g. 
6. Zaključak-Izvješće o radu kampa „Sovinje“ za 2016. i planirani radovi u kampu za 2017. g.
7. Molbe građana vezano za naplatu odvoza smeća,
8. Razno.

Molimo Vas da se sjednici obavezno odazovete, a eventualnu spriječenost opravdate na telefon broj 023/285-541.

S poštovanjem,
    
  Predsjednik Upravnog vijeća
      Goran Mušćet, v.r.
O tome obavijestiti:
1. oglasna ploča,
2. internet stranica Općine Tkon,
3. pismohrana-ovdje.