OBAVIJEST O RADU RECIKLAŽNOG DVORIŠTA

RECIKLAŽNO DVORIŠTE NA ADRESI PUT VITANA BB RADI:

- UTORKOM 13-15h
- PETKOM 13-15h

U reciklažnom dvorištu se može predati: 
- STAKLO 
- PAPIR 
- PLASTIKA 
- METAL
- GLOMAZNI OTPAD (2 M3 GODIŠNJE PO KORISNIKU)
Madraci, autogume, komode, namještaj, stolarija
Pri predaji prozora i vrata treba odvojiti staklo od drva


Napomena: 
Sve ostalo što se doveze a ne spada u gore navedene kategorije otpada, smatrat će se miješanim komunalnim otpadom (MKO) te će se na isti obračunavati naknada za preuzimanje - 3 lipe po litri

 
Direktor:

Dino Smoljan