Obavijest o oslobađanju plaćanja usluge sakupljanja i odvoza otpada za posebne kategorije korisnika sa prebivalištem na području Općine Tkon.

Tvrtka Orlić d.o.o. obavještava da temeljem Odluke o oslobađanju plaćanja usluge sakupljanja i odvoza otpada za posebne kategorije korisnika usluge sa prebivalištem na području Općine Tkon a koja se odnosi na samce koji su sami u kućanstvu i imaju primanja po bilo kojoj osnovi manja od 1.500,00 kuna, mogu ostvariti pravo oslobađanja plaćanja usluge sakupljanja i odvoza otpada.

Potrebno je u ured Orlić d.o.o. dostaviti:
- Popunjen Zahtjev za oslobađanje plaćanja usluge sakupljanja i odvoza otpada,
- Presliku osobne iskaznice,
- Potpisanu Izjavu o statusu samca u svom kućanstvu, 
- Presliku dokumenta (izvadak od mirovine, socijalna primanja i sl.) kojim dokazuje da ima primanja manja od 1.500,00 kuna.

Temeljem zaprimljenog Zahtjeva i popratne dokumentacije, donijeti će se Odluka o oslobađanju plaćanja usluge sakupljanja i odvoza otpada.