Na temelju čl. 22. Statuta Javne komunalne ustanove «Prvenj“, Upravno Vijeće JKU «Prvenj» na svojoj 15. sjednici u 4. mandatu održanoj dana 26. rujna 2017. donosi

CJENIK ODRŽAVANJA ZELENIH POVRŠINA NA PODRUČJU OPĆINE TKON

1. Cijena sata radnika po kvalifikaciji

rbr Opis jed mjere Cijena bez PDV-a (kuna) Cijena s PDV-om
1. NK radnik sat 65,00 81,25
2. PKV radnik sat 80,00 100,00
3. KV radnik sat 100,00 125,00
4. VKV radnik sat 125,00 156,25
5. SSS sprema sat 150,00 187,50
6. VŠS sprema sat 180,00 225,00
7. VSS sprema sat 200,00 250,00

 

2. Cijena usluga strojeva i motornih vozila

rbr Opis jed mjere Cijena bez PDV-a (kuna) Cijena s PDV-om
1. Prijevoz robe kombijem sat 100,00 125,25
2. Čistilica sat 300,00 375,00
3. Prijevoz tereta kamionom do 5 km tura 80,00 100,00
4. Prijevoz tereta kamionom - dodatni km km 8,00 10,00
5. Sječkalica sat 80,00 100,00
6. Sječkalica i prijevoz tura 40,00 50,00
7. VSS sprema sat 200,00 250,00
Sve cijene izvan radnog vremena povećavaju se 50%
Za radove na blagdane i državne praznike povećavaju se za 100%

 

3. Košnja zelenih površina

rbr Opis jed mjere Cijena bez PDV-a (kuna) Cijena s PDV-om
1. Košenje zelenih površina visina trave 10-40 cm m2 0,25 0,31
2. Košenje zelenih površina visina trave 40-60 cm m2 0,35 0,44
3. Košenje zelenih površina trimerom visina trave 60-80 cm m2 0,40 0,50
4. Košenje zelenih površina trimerom sitno šiblje 60-80 cm m2 0,50 0,63

 

UPRAVNO VIJEĆE JKU „PRVENJ“
Predsjednik:
Goran Mušćet
Broj:32-01/2017
U Tkonu, 26. rujna 2017.